Slik ble vi til

Cafeflora startet som en tanke og ide på en interrailtur til Tyskland. Det utviklet seg etterhvert til et prosjekt, og planer ble lagt. Vi søkte Innovasjon Norge om tilskudd til bygging av fase 1, og fikk dette innvilget. Butikken som inneholdt blomsterbinderi og kafe, viste seg fort å bli for liten. Pandemien hadde ved åpning 14. mai 2020 allerede herjet en stund, og førte til at en for liten butikk ble enda mer for liten.

Fase to ble tegnet i august 2020, og gravearbeid fulgte i januarsnøen i 2021. Bygget sto klart i slutten av mai, og ble gradvis tatt i bruk.

 

I forbindelse med prosjektet har vi fått støtte fra Leka kommune og Innovasjon Norge for å kunne gjennomføre investeringene. Vårt begravelsesbyrå er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd.