Slik ble vi til

Cafeflora startet som en tanke og ide på en togtur. Det utviklet seg etterhvert til et prosjekt, og planer ble lagt. Vi søkte Innovasjon Norge om tilskudd til bygging av fase 1, og fikk dette innvilget. Butikken som inneholdt blomsterbinderi og kafe, viste seg fort å bli for liten. Pandemien hadde ved åpning 14. mai 2020 allerede herjet en stund, og førte til at en for liten butikk ble enda mer for liten.

Fase to ble tegnet i august 2020, og gravearbeid fulgte i januarsnøen i 2021. Bygget sto klart i slutten av mai, og ble gradvis tatt i bruk.

 

Cafeflora er etablert av Siren Marie Høgholm, som har jobbet i blomsterbutikk i Bergen i over ti år, og har fagbrev som blomsterdekoratør. 

 

I forbindelse med prosjektet har vi fått støtte fra Leka kommune og Innovasjon Norge for å kunne gjennomføre investeringene. Vi er andelshavere i reiselivsorganisasjonen Visit Namdalen. Vårt begravelsesbyrå er medlemmer av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd.