Personvernerklæring

Personvernerklæring for Cafeflora

Alle data lagres under sikre forhold, kun nødvendige ansatte har tilgang til dataene, og har taushetsplikt, samt at tilgang blir logget. Ved avvik i lagringsforhold vil vi kontakte de kundene det måtte gjelde så snart som mulig. Data som ikke er lovfestet lagret over 18 måneder vil slettes etter den tid. Kunden kan be om innsyn i hvilke data som er lagret.

All form for markedsføring skal kunden akseptere gjennom å godta dette i e-post som bekreftelse eller tilsvarende for andre tjenester.

Besøkendes aktivitet loggføres, herunder IP-adresse, klokkeslett og hvilken side. Utover dette bruker vi ingen informasjonskapsler ut mot kunde

 

Sensitive personopplysninger, omtalt som «særlige kategorier av personopplysninger» i GDPR, er personopplysninger om følgende forhold:

  • Rasemessig eller etnisk opprinnelse
  • Politisk oppfatning
  • Religion
  • Filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmedlemskap
  • Genetiske opplysninger
  • Biometriske opplysninger
  • Helseopplysninger
  • Opplysninger om seksuelle forhold eller seksuell orientering

 

Tilgang til kundens informasjon som vi har lagret skal skje utan unødig opphald, i tillegg må vi syte for god nok verifisering av kunden.

 

Nettbutikker:

I nettbutikker blir informasjon som navn, adresse, postnummer, telefonnummer, epostadresse lagret for å kunne gjennomføre handelen. I tillegg lagres IP-adresse for handelen, samt evt kommunikasjon vedrørende denne som ordrebekreftelse, faktura eller frittstående meldinger. Bruker skal samtykke til å motta eventuelt nyhetsbrev eller massegenerert melding. For sendinger med Posten blir nødvendig adresseinformasjon brukt i løsning for å bestille frakt, fraktetikett samt varsle kunden undervegs om pakken. For kortbetaling blir den informasjon kun lagret og håndtert av vår samarbeidspartner Stripe.

For Cafeflora håndteres betalinger og betalingsinformasjon av Klarna.